1 op de 6 volwassenen heeft last van een zekere mate van gehoorverlies. Gehoorproblemen kunnen zich op allerlei manieren manifesteren. Zo kunt u bijvoorbeeld slechthorend zijn of last hebben van tinnitus (oorsuizen). Gehoorverlies kan ineens ontstaan of heel geleidelijk. Onbehandelde gehoorproblemen kunnen leiden tot meer gezondheidsklachten. Daarom is het van belang dit tijdig te laten behandelen.

Waarom goed horen zo belangrijk is? 

Twee generaties gaan met elkaar in gesprek over het belang van goed horen, het taboe en innovaties in de hoortechnologie. Bekijk de video's en lees de interviews.

Ben ik slechthorend?

  • Vindt u dat de mensen in uw omgeving mompelen of zacht praten?
  • Kunt u gesprekken in restaurants of op drukke plaatsen moeilijk volgen? 
  • Moet u uw tv, radio of telefoon vaak luider zetten? 
  • Klagen uw vrienden en familieleden regelmatig dat wat ze tegen u zeggen altijd moeten herhalen? 
  • Moet u naar het gezicht van de mensen kijken om te kunnen verstaan wat ze zeggen? 
  • Merkt u dat u alledaagse geluiden zoals kwetterende vogels, voetstappen of tikkende klokken niet meer hoort?

Als u 'ja' antwoordt op één of meer van deze vragen, is het mogelijk dat u een gehoorverlies heeft. Ons advies is om een hoortest uit te laten voeren. 

Vaak manifesteren de effecten van gehoorverlies zich langzaam en zijn daarom lastig waarneembaar. En àls u het merkt, hebt u vaak al afscheid genomen van een aantal situaties, zonder dat u zich daar bewust van bent.

En dat is zonde. Er zijn vele mogelijke oplossingen. Een goed gehoor is belangrijk voor het welzijn, de mentale en fysieke gezondheid.

Bekijk de hoorkaart, daarin wordt de hoorzorg in kaart gebracht. De mate van gehoorproblemen en mogelijke oplossingen in iedere fase van iemands leven. 

Op weg naar een hooroplossing? Bekijk dit stappenplan, zodat u weet wat er u kunt verwachten. 

Hoortest
Door middel van een gehoortest, wordt er getest of (en in hoeverre) er sprake is van gehoorverlies of slechthorendheid. Meestal wordt er met gehoorklachten naar een huisarts gegaan of wordt het gehoor getest bij een audicien. Een huisarts kan ook doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Er zijn verschillende hoortests beschikbaar. Sommige hoortests neemt de audicien af, andere kunnen alleen worden uitgevoerd bij de KNO-arts of het audiologisch centrum. Met een hoortest is niet alleen te bepalen of het oor goed werkt, maar ook waar het probleem van het eventuele gehoorverlies zich bevindt. Ook de mate van slechthorendheid is met een hoortest te bepalen.

Er zijn ook tests op internet beschikbaar om het gehoor online te testen. Ook zijn er goede apps op smartphones waarmee een goede test is uit te voeren. Deze hoortests geven slechts een globale indicatie of het gehoor al dan niet optimaal functioneert. 

Via www.oorcheck.nl is het mogelijk alvast thuis een test uit te voeren. Maak een afspraak bij een audicien in de buurt om te meten en te weten hoe het er precies voorstaat met het gehoor en om samen te kijken naar de beste hooroplossing.

Oorzaken slechthorendheid
Gehoorproblemen kunnen meerdere oorzaken en gevolgen hebben. Te lange blootstelling aan lawaai kan een oorzaak zijn. En is daarom ook te voorkomen. Er kan ook sprake zijn van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Dat manifestreert zich vaak langzaam en kan al op middelbare leeftijd beginnen. 

Het SiRM heeft in opdracht van Specsavers onderzoek gedaan naar leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. Dit onderzoek met een maatschappelijk perspectief heeft als doel een overzicht te geven van de feiten en cijfers van leeftijds­ gerelateerd gehoorverlies in Nederland. Om hoeveel mensen gaat het, wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies en de hoorzorg, en voor welke toekomstige uitdagingen staan we als maatschappij?
Lees daar hier meer over. 

Gevolgen
Onbehandelde slechthorendheid kan meerdere gevolgen hebben.

Gehoorverlies verandert de hersenen, de hersenactiviteit tijdens het luisteren wordt bijvoorbeeld minder. Het heeft overigens ook een effect op hoe we kijken, tijdens het kijken wordt de hersenactiviteit ook minder.
Zo is er onderzoek dat het verband tussen gehoorproblemen en cognitieve achteruitgang en dementie aantoont. Zelfs mild gehoorverlies vergroot de kans op dementie. En gehoorverlies kan al op middelbare leeftijd ontstaan.
Lees meer over gehoorverlies en dementie.

Een gevolg van slechthorendheid is depressie. Wanneer er sprake is van gehoorverlies wordt er vaak al snel ongemerkt afstand gedaan van een aantal situaties. Slechthorendheid leidt tot sociale afstand van de maatschappij. Slechthorenden vermijden vaker contact waardoor een sociaal isolement kan ontstaan. Hierdoor heeft een onbehandelde slechthorende sneller kans op gevoelens van eenzaamheid en zelfs depressies.

Tot de gevolgen behoren ook evenwichtstoornissen en vallen. Met gehoorverlies valt men gemiddeld 3 keer sneller dan met een gezond gehoor. Elke 10 decibel extra gehoorverlies vergroot de de kans op een val met 1,4 keer. 

Het is daarom van cruciaal belang dat gehoorproblemen tijdig worden behandeld, voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

gerelateerde pagina's: