De activiteiten van GAIN zijn erop gericht de kwaliteit van hoorzorg in Nederland te verbeteren. Samenwerking, kennisdeling en innovatie leiden tot verbetering in diagnostisering en behandeling. Goede voorlichting, heldere communicatie en aandacht voor preventie dragen bij aan een beter beeld van de mogelijkheden. Wij willen belemmeringen wegnemen en oplossingen bieden.