De juiste hooroplossing afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de gebruiker. Daar gaat het om. Afhankelijk van de aard van de problemen en het budget zijn er talloze oplossingen beschikbaar. Over het algemeen geldt wel, hoe geavanceerder en uitgebreider het hoortoestel, hoe hoger de kosten van het toestel.

Hoortoestellen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding, maar dan moet er aan strikte voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn niet per se in het belang van de verzekerde en kunnen daardoor erg beperkend zijn wat betreft mogelijke hooroplossingen.

Functiegericht voorschrijven

Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de vergoeding van hoortoestellen en hoorhulpmiddelen. De vergoeding vindt plaats op basis van functiegericht voorschrijven, waarbij een gehoormeting en vragenlijst bij de audicien bepalen welke categorie hoortoestel in aanmerking komt. Voorwaarde voor vergoeding is dat de audicien een contract heeft met de verzekeraar of StAr-geregistreerd is. Daarnaast geldt altijd nog de eigen bijdrage (25%) en het eigen risico.
Met een beperkt budget biedt deze zorgafspraak voldoende ondersteuning voor een passende oplossing. Leidt dit niet tot de gewenste verbetering en kwaliteit, dan is het zinvol om te kijken naar een hoortoestel uit een hogere categorie of een geavanceerd toestel buiten de door de zorgverzekeraars vastgestelde categorieën (zie veelgestelde vragen). De vergoeding vervalt daarmee.

Hoorhulpmiddelen

Ook andere hoorhulpmiddelen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Alle zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld een wek- en waarschuwingssysteem vanuit de basisverzekering. Wel kunnen de vergoedingsvoorwaarden per zorgverzekering verschillen.

Aftrek zorgkosten

Via de belastingaangifte is er de mogelijkheid om de kosten voor een hoortoestel dat niet vergoed wordt als aftrekpost onder zorgkosten op te geven. Het gaat dan om het deel van de kosten dat overblijft na het verplichte eigen risico en de eigen bijdrage. Het bedrag van de meerprijs is alleen aftrekbaar als om functionele redenen voor een duurder apparaat is gekozen. Dus niet vanwege de voorkeur voor een andere kleur, maar bijvoorbeeld wel omdat het apparaat prettiger zit, beter hoort of minder last geeft van fluittonen.

gerelateerde pagina's: