Waar staat World Hearing Day 2020 voor?

Consument

Op 3 maart 2020 is het World Hearing Day. Met deze dag vraagt de World Health Organisation (WHO) extra aandacht voor gehoorproblemen. Ieder jaar staat er een actueel thema centraal. Dit jaar is het thema: laat gehoorverlies je niet beperken!

De WHO benadrukt dat tijdige, regelmatige en effectieve interventies van groot belang zijn, zodat mensen met gehoorverlies hun kwaliteiten kunnen benutten en volledige potentieel kunnen bereiken.

De belangrijkste boodschappen van de WHO:

  • Een goed gehoor en goede communicatie verbindt ons met elkaar en met onze samenleving, ongeacht de leeftijd.

  • Voor mensen met gehoorverlies kunnen passende en tijdige interventies de toegang tot onderwijs, werk en communicatie vergemakkelijken.

  • Wereldwijd is er een gebrek aan toegang tot interventies, zoals hoortoestellen en andere hooroplossingen, om gehoorverlies aan te pakken.

  • Vroegtijdige interventie moet beschikbaar worden gesteld via de gezondheidsstelsels.
     

GAIN staat hier volledig achter. 

Met onze zintuigen ervaren we de wereld. Horen is inspiratie en veiligheid. Door te luisteren en te reageren maken we ook contact. Bij gehoorproblemen verliezen we die verbinding.

Vaak manifesteren de effecten van gehoorverlies zich langzaam en zijn daarom lastig waarneembaar. En àls u het merkt, hebt u vaak al afscheid genomen van een aantal situaties, zonder dat u zich daar bewust van bent.

Drempel
De meeste mensen wachten veel te lang voordat ze professionele hulp zoeken, gemiddeld 7 jaar.

Nederland telt zo'n 2,6 miljoen leeftijdsgerelateerde slechthorenden. Van al deze slechthorenden hebben circa 800.000 mensen een hoortoestel, dat is slechts 31%. Geschat wordt dat er van de matig tot ernstig slechthorenden zeker een half miljoen onbehandeld zijn, en daarvan zou 80% wel baat hebben bij een hoortoestel. Dit toont aan dat er nog steeds een drempel bestaat voor slechthorenden om in actie te komen. En dat terwijl slechthorendheid grote gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van leven.

Gevolgen
Onbehandelde gehoorproblemen kunnen leiden tot meer gezondheidsklachten, zowel fysiek als mentaal.

Zo vergroot zelfs mild gehoorverlies al de kans op dementie, slechthorenden vermijden vaker contact waardoor een sociaal isolement kan ontstaan en is er sneller kans op gevoelens van eenzaamheid en zelfs depressies en met gehoorverlies valt men gemiddeld 3 keer sneller dan met een gezond gehoor.

Het is daarom van cruciaal belang dat gehoorproblemen tijdig worden behandeld, voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

Beantwoordt deze vragen om na te gaan of u zelf of iemand uit uw omgeving slechthorend is en maak indien nodig of bij twijfel een afspraak bij een audicien. 

Ervaring
Hoe belangrijk goed horen is, vertelt Marcel de Bruijn vanuit zijn eigen ervaring in deze video. Hij beschrijft hoe zijn leven veranderde door de juiste hulp en hooroplossing na gehoorschade te hebben opgelopen. Hij kan nu weer volop genieten van muziek, zijn baan als docent en het leven.

Video: Marcel de Bruijn over horen


World Report on Hearing
In maart 2020 publiceert de WHO ook het World Report on Hearing. Een nieuw rapport over de impact van gehoorverlies en het belang om er tijdig iets aan te doen. Hier leest u binnenkort meer over.

 

gerelateerde pagina's: